Tarun Bharat

#vari

solapur मुंबई /पुणे

निमर्नुष्य पंढरीत आषाढीचा सोहळा

Abhijeet Shinde
प्रतिनिधी / पंढरपूर तुम्ही संतजनी । माझी करा विनवणी ।। तैसे माझे दंडवत । निरोप सांगतील संत ।। संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगातील ओवीत सध्याच्या प्रत्येक वारकरी...
error: Content is protected !!